5 วิธีการเลือกป้ายโฆษณา

5 วิธีการเลือกป้ายโฆษณา

ทำเลที่ตั้ง : สถานที่ตั้งของป้ายโฆษณา แบบจอ Digital LED เป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในการเผยแพร่โฆษณา หรือ คอนเท้นท์ ของสินค้า และบริการ เพื่่อสร้างการรับรู้ แคมเปญใหม่ๆ โปรโมชั่นใหม่ หรือสินค้าออกใหม่ ตัวอย่าง สินค้าประเภทขนม ก็ควรต้องเลือกใช้จอ LED ที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งโรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น และนอกจากเลือกจอที่มีทำเลที่ตั้งที่ดีแล้ว ต้องไม่มีต้นไม้ อาคาร หรือสายไฟฟ้า บังจอ LED. ด้วยนะ

ราคา : การเลือกราคานั้นสำคัญมาก เนื่องจากจะเป็นการประหยัดงบประมาณได้ในส่วนหนึ่ง ดังนั้นควรเลือกใช้จอ led ทีมีจำนวนผู้พบเห็นจอ Led จำนวนมากๆ บางทำเลที่ตั้งของ จอ LED มีจำนวนรถยนต์ที่วิ่งผ่านจำนวนมาก โดยเฉพาะแยกไฟแดงจราจร ยิ่งทำให้ราคาขายของจอ led จะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน แต่เมื่อเทียบกับการที่มีผู้พบเห็นจอ led จำนวนมากๆ จึงทำให้คุ้มค่าในการเลือกใช้จอ led ในจุดนั้นๆอย่างไม่ต้องสงสัย ราคาการใช้สื่อของจอ LED เริ่มต้นตั้งแต่หลักพัน ถึงหลักล้านบาท/1 สินค้า/เดือน ขึ้นอยู่กับจำนวนของจอ LED และสถานที่ติดตั้งของ จอ LED หรือจะเลือกใช้จอ LED เพียง1จอ หรือเป็นแพคเกจจอ LED (ซึ่งผู้ให้บริการสื่อโฆษณาจอ LED มีจำนวนแพคจอ LED ไม่เท่ากัน อาจจะ 5 จอ/แพค และมากไปถึง 200 จอ/แพค)

ขนาดจอ Digital LED : ขนาดของจอ LED (กว้าง*ยาว) รวมทั้งความละเอียดของจอ LED มีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ ให้กับสินค้า และบริการ อย่างยิ่ง เมื่อขนาดของจอ LED ที่ใหญ่มาก ทำให้ภาพ และสีสัน ยิ่งสวยงามเด่นชัด โดดเด่นมากกว่าจอ LED ขนาดเล็ก ดังนั้น ควรเลือกใช้สื่อจอ LED ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อทำให้ภาพ หรือวีดีโอสินค้า หรือบริการนั้นๆ ได้แสดงภาพที่เด่นชัด แม้ในระยะไกล ขนาดของจอ LED ที่ใหญ่ ยิ่งทำให้ผู้พบเห็นสามารถมองเห็นได้จากระยะที่ไกลกว่า และอย่าลืมว่า การเลือกสื่อโฆษณาแบบจอ Digital LED ช่วยสร้างภาพลักษณ์ ของสินค้า หรือบริการนั้นๆ ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ผู้ให้บริการ : การใช้สื่อป้ายโฆษณา แบบจอ Digital LED จัดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะเป็นสื่อโฆษณาแบบใหม่ ทันสมัย ให้คุณค่า และภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า และบริการนั้นๆ ภาพ และวีดีโอ สามารถสื่อสารได้มากกว่าคำพูด การเลือกผู้ให้บริการ เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเมื่อทำการโฆษณา ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เราจำเป็นต้องได้รับการบริการที่ดี และสื่อตรงของผู้ให้บริการ เช่น มีราคาที่เหมาะสม มีรายงานการเผยแพร่สื่อโฆษณาที่ถูกต้อง และตรงตามเวลา จำนวนครั้งที่ได้รับต่อเดือน และผู้ให้บริการ มีเงื่อนไขการชดเชย ให้กับลูกค้าอย่างไร ตัวอย่างเช่น หากจอ LED เกิดไฟฟ้าดับ หรือ จอLed เกิดเหตุขัดข้อง ไม่สามารถเผยแพร่โฆษณาได้ ผู้ให้บริการ มีเงื่อนไขการชดเชยอย่างไร เป็นต้น ดังนั้นผู้ให้บริการ และบริการหลังการขายนั้นสำคัญมาก ในการเลือกใช้สื่อโฆษณา แบบจอ Digital LED

จำนวนแอดโฆษณา : ปกติแล้วผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบว่า ในแต่วันจะเปิดจอLED กี่ชั่วโมง และแต่ละจอ จะมีจำนวนกี่ loop/วัน ซึ่งการวน Loop ของผู้ให้บริการแต่ละเจ้า มีเวลาของ loop ไม่เท่ากัน ควรทราบว่า Maximum Ads จำนวนเท่าไร/loop เช่น 30 Ads, หรือ 45 ads ต่อ ช่วงเวลา 1 loop เป็นต้น ก่อนตัดสินใจใช้สื่อ จอ LED อย่าลืมถามไปว่า ณ ช่วงเวลาที่ต้องการใช้สื่อ จอ LED นั้น มีสินค้า ประเภทไหนบ้าง และเป็นสินค้าค้าคู่แข่งของเราหรือไม่ เป็นต้น และหากช่วงเวลานั้นมีสินค้าลงจอ LED น้อย จะยิ่งทำให้โฆษณาของเรา มีความถี่ในการแสดงมากยิ่งขึ้น คนเห็นมากขึ้น** (loop คือการวนรอบ1รอบของช่วงเวลาโฆษณา)

Visitors: 62,497