ดิจิตอล LED คืออะไร?

ดิจิตอล LED คืออะไร?
LED คือ light Emitting Diode : หมายถึง ไดโอดที่เปล่งแสงได้ จอแอลอีดีประกอบด้วยแม่สีหลัก สามสี คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน เมื่อสามสีมารวมกันในอัตตราค่าความถี่ของสีและแสงจึง สามารถผสมสีได้เป็น ล้านล้านสี

ดิจิตอล LED เป็นอุปกรณ์ที่ เป็นระบบการส่งผ่านสัญญาณ ภาพวีดีโอ และเสียงโดยระบบดิจิตอล ซึ่งแต่เดิมระบบการรับสัญญาณโทรทัศน์ในบ้านเราใช้เป็นระบบ อะนาล็อก โดยระบบดิจิตอลมีจุดเด่นกว่าระบบอนาล็อกทั้งในด้านความคมชัดของภาพและเสียง และการส่ง ข้อมูลแบบดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบเดิม (Multicasting)

ซึ่งตอนนี้หลายๆ ประเทศได้ทําการ พัฒนาระบบการรับส่งสัญญาณดิจิตอลไปอีกระดับแล้ว ดิจิตอล LED มีความต้านทาน , ตัวเก็บประจุ , ทรานซิสเตอร์ และ วงจรรวม เพื่อทำหน้าที่ประมวลสัญญาณที่เข้ามา ทำให้มีคุณลักษณะตรงตามที่เราต้องการ แล้วจึงส่งออกไป เช่น ระบบขยายเสียง, ระบบเครื่องรับวิทยุ, ระบบควบคุม เป็นต้น ระบบดิจิตอลสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตเรามากขึ้น

by www.alohabigled.com

Visitors: 62,501