ประวัติของ หลอดไฟ LED

ใครเป็นคนคิดค้น หลอดไฟLED
งานโฆษณา สินค้า หรือ บริการ และนิทรรศการต่างๆ ที่ต้องการใช้ จอ LED เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ นั้น ควรคำนึงถึงรูปแบบของการใช้งาน และลักษณะการใช้งานโดยดูจากปัจจัยหลักโดยตรงจากกระแสไฟฟ้า ในขณะที่หลอดไฟแบบเผาไหม้ที่เรียกกว่า incandescent light ซึ่งคิดค้นโดย Thomas Edison ในปี ค.ศ. 1878 ให้แสงสว่างทางอ้อม กล่าวคือกระแสไฟฟ้าไปเผาไหม้ไส้และไส้เปล่งแสงสว่าง ดังนั้น สำหรับความสว่างเท่ากันจึงกินไฟฟ้ามากกว่าเมื่อเทียบกับ หลอดไฟ LED

นักประวัติศาสตร์ปัจจุบันค้นพบว่ามีการประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าแบบเผาไหม้ก่อน Edison ไม่น้อยกว่า 22 สิ่งประดิษฐ์ หากแต่ว่าสิ่งประดิษฐ์ของ Edison นั้นมีคุณภาพเหนือกว่าเพราะได้ทดลองไส้หลอดไฟฟ้าจากวัสดุนับร้อยๆ ชนิด จนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จจากถ่านไม้ไผ่ ต่อมามีการพัฒนาปรับปรุงโดยนักประดิษฐ์จำนวนมากในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในทศวรรษแรกของ ค.ศ. 1900 จนในที่สุด ทัวสเตนเป็นสารที่ใช้ได้ผลดีที่สุดในการเอามาทำไส้

ต่อมามีการต่อยอดโดยอัดก๊าซฮาโลเจนเข้าไปผสมกับไส้ในและได้แสงสว่างที่ขาวนวลเหมือนกลางวันเป็น white light แต่ถึงจะประหยัดไฟได้มากกว่าเดิมแต่ก็มีราคาแพงกว่าพอควร

ยังมีหลอดไฟประเภทสองที่เรียกว่าฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดนีออน ใช้วิธีผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหลอดบรรจุก๊าซเพื่อให้เกิดไอระเหยของปรอท ซึ่งผลิตรังสีอัลตราไวโอเลตให้ไปทำปฏิกิริยากับฟอสเฟอร์ซึ่งฉาบอยู่ในหลอด และเกิดแสงสว่างขึ้น

Visitors: 63,747